Vul hieronder je gegevens in om jouw kortingsbonnen af te drukken!

De verzamelde informatie wordt elektronisch verwerkt door HIGHCO DATA Benelux NV, de verwerkingsverantwoordelijke, teneinde de verwerking van deze commerciële aanbiedingen te realiseren. Wij bewaren uw gegevens gedurende één jaar, te rekenen vanaf het afsluiten van de transactie. Overeenkomstig de AVG (GDPR) beschikt u over een recht van toegang, van inspraak, van rectificatie, van verwijdering, van overdraagbaarheid, van beperking van verwerking inzake de informatie die op u betrekking heeft en van verzet tegen prospectie door u te wenden tot: HIGHCO DATA Benelux NV, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening. Daarnaast kan u klacht indienen bij de CBPL.

Your browser is ancient! Upgrade your browser to experience this site.